DGS Piramitler Ders Notu

DGS Piramitler Ders Notu

Bu ders notumuzda sizlere Piramitler konusunun önemli yerlerini anlatacağız. Sayfamızda Piramitler Ders Notu, Piramitler Konu Özeti, Piramitler Önemli Kısımları, Piramitler Yazılı Kaynak vb. başlıkları bulabilirsiniz.

Not: Eğer konuya hakim değilseniz; öncelikle konu anlatımlı videoyu izlemenizi öneririz.
PİRAMİTLER

Bu konumuzda piramitler ve çeşitlerini göreceğiz. İyi dersler…

Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir.

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

T noktası piramidin tepe noktasıdır. Kapalı bölge ise piramidin tabanıdır. Piramit; tabanı oluşturan şeklin ismiyle adlandırılır. Taban kare ise, kare piramit; taban altıgense altıgen piramit gibi.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

T noktasının taban düzlemi üzerindeki dik izdüşümüne H dersek [TH] piramidin yüksekliği olur.

|TH| = h biçiminde yazılır. [TA], [TB], [TC]… piramidin yanal ayrıtlarıdır.

Piramitlerin hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri kadardır.

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

 

1.Kare Piramit

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

Kare piramidin tabanı kare biçimindedir. Yan yüzeyleri ise dört adet ikizkenar üçgenden oluşur.

İkizkenar üçgenlerin taban uzunlukları piramidin tabanının bir kenarına eşittir.

|PH| = h piramidin yüksekliğidir.

Yan yüz yüksekliği |PK| dır.

Tabanının bir kenarına a dersek

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
Buradan yan yüz yüksekliği

|PK|2 = h2 + (https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr )2 olur.

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

Tüm alan yan yüz alanları ile taban alanının toplamına eşittir.

2. Eşkenar Üçgen Piramit

Tabanı eşkenar üçgen olan piramitlere eşkenar üçgen piramit denir.

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

Taban Alanı https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr olduğundan
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

3. Düzgün Dörtyüzlü

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

Dört yüzü de eşkenar üçgenlerden oluşan cisimdir. Yükseklik, tabanı oluşturan üçgenin ağırlık merkezine iner.

Bir ayrıtı a olan  düzgün dörtyüzlünün

 Yarı yüz yüksekliği https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr ve
 Cisim yüksekliği https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr  olur

Buradan

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

4. Düzgün Sekizyüzlü

Bütün ayrıtları birbirine eş ve yüzeyleri sekiz eşkenarüçgenden oluşan cisme düzgün sekizyüzlü denir.Bir ayrıtına a dersek yan yüz yüksekliği https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr olur.Cismin, ortak tabanlı iki adet kare piramitten oluştuğunu

düşünürsek piramitlerin yüksekliği;

olur.

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

Piramitin hacmi https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr olduğundan;

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

Yüzey şekilleri eşkenar üçgen olduğundan

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

5. Düzgün Altıgen Piramit

Tabanı düzgün altıgen olan piramide düzgün altıgen piramit denir.

Yan yüzeyleri altı adet eş ikizkenar üçgenden oluşur.

Taban alanı = https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr olduğundan

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

bulunur.  Yan yüzeyleri altı adet eş ikizkenar üçgen oluşur.

KONİ

Tabanı daire biçiminde olan piramide koni adı verilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir