DGS Dörtgenler Ders Notu

DGS Dörtgenler Ders Notu

Bu ders notumuzda sizlere Dörtgenler konusunun önemli yerlerini anlatacağız. Sayfamızda Dörtgenler Ders Notu, Dörtgenler Konu Özeti, Dörtgenler Önemli Kısımları, Dörtgenler Yazılı Kaynak vb. başlıkları bulabilirsiniz.

Not: Eğer konuya hakim değilseniz; öncelikle konu anlatımlı videoyu izlemenizi öneririz.
Dörtgenler:

Bu konumuzda da dörtgenler ve genel özelliklerini göreceğiz. İyi çalışmalar…

DÖRTGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Bir dörtgende komşu iki iç açının açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü, diğer iki açının ölçüleri toplamının yarısına eşittir. 

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
2. Bir dörtgende karşı iki açının açıortayları arasındaki dar açının ölçüsü diğer iki açının ölçüleri farkının mutlak değerinin yarısına eşittir. 

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
3. Köşegenleri ve köşegenlerinin arasındaki açısının ölçüsübilinen dörtgenin alanı; ABCD dörtgeninde [AC] ve [BD] köşegen uzunlukları ile a

biliniyor

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
  • Köşegenleri birbirine dik olan dörtgenlerde
  • (sin 90° = 1 olduğundan)
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
  • Köşegen doğruları birbirine dik ise
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
4. Köşegenleri ve köşegenlerinin arasındaki açısının ölçüsü bilinen içbükey dörtgenin alanı;[AC] ve [BD] köşegenleri ile köşegen doğruları arasındaki a biliniyor ise ABCD içbükey dörtgeninin alanı; 

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
5. Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin kenarları arasındaki bağıntı; ABCD dörtgeninde
[AC] ^ [BD]
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr

Köşegenleri dik olan dörtgenlerin karşılıklı kenarlarının kareleri toplamı eşittir.

  • Köşegenleri dik içbükey dörtgenlerde de karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir.

ABCD dörtgeninde

https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
6. Dörtgenlerde köşegenlerin ayırdığı alanlar; ABE ve ADE üçgenlerinin yükseklikleri eşit olduğundan alanlarının oranı tabanlarının oranına eşittir. https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
7. Dörtgenlerde kenarların orta noktalarının birleştirilmesiyle oluşan paralelkenar; ABCD dörtgeninde kenarların orta noktaları birleştirilerek oluşan KLMN dörtgeni paralelkenardır. Paralelkenarın alanı dörtgenin alanının yarısına eşittir.[KL] // [BD] // [MN] ve |KL| = |MN| = https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr [LM] // [AC] // [KN] ve |LM| = |KN| =https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
  • Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde, kenarların orta noktaları birleştirilerek elde edilen dörtgen, dikdörtgendir.
https://dgs.konu-anlatimi.gen.tr
[AC] ^ [BD] ve K, L, M, N kenarların orta noktaları ise KLMN dikdörtgendir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir